top of page

BHRUM là gì?

Công ty của chúng tôi. BHRUM LLC là một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên thế hệ mới cho tương lai nhằm giúp gia tăng cơ chế làm lành một cách tự nhiên nhất và hữu hiệu nhất cho cơ thể.

 

Với quá trình sáng tạo và độc quyền của công ty, sản phẩm của chúng tôi, Bio-MR II, là một sản phẩm sinh học cao có thể thay đổi toàn diện sức khỏe bạn, thay đổi cuộc đời bạn theo chiều hướng một cách tích cực nhất và khả quan nhất.

Ý nghĩa của từ Bhrum?
Từ Bhrum là một câu thần chú thiền định cổ xưa. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật  sâu, và trì niệm chú để thiền định tâm trí mình. Tập trung vào tĩnh độ để hình dung rằng tất cả các tế bào trong cơ thể đang được tiếp thêm sinh lực, các bệnh tật được đẩy lùi tinh thần ổn định và an nhiên.
Tâm có một sức mạnh vô biên. Tịnh tâm có thể giúp cơ thể của bạn thực hành chánh niệm trong đời sống hàng ngày, sống một cuộc sống an lành và miên viễn không tà niệm, tà tâm.

Năng Lượng = Cuộc Sống

OM BHRUM SVAHA OM AMRITA AYUR DADE SVAHA

bottom of page